A A A

Priešgaisrinė signalizacija

 

 

Priešgaisrines sistemas sudaro reaguojantys elementai:gaisro jutikliai, sistemos kontrolės ir valdymo įrenginiai.

Gaisro jutikliai yra temperatūriniai arba dūminiai.  

Temperatūriniai jutikliai yra fiksuotos suveikimo temperatūros arba pastarosios pokyčio.

Temperatūros jutikliai turi temperatūrai jautrų elementą, kuris perduoda pavojaus signalą, kai fiksuota temperatūra yra viršijama.

 Dūminiai jutikliai yra pranašesni už temperatūrinius gaisro jutiklius, nes fiksuoja gaisrą pradinėje stadijoje, kai liepsnos dar nėra, o vyksta tik smilkimas ar pradinis degimas.

 Priverstiniam gaisro pavojaus signalo įjungimui, įrengiami gaisro pavojaus mygtukai (įjungiami paspaudžiant ranka).

 

Priklausomai nuo "Pastatų ir statinių priešgaisrinių normų" reikalavimų, mes padesim pasirinkti atitinkamos komplektacijos priešgaisrinė sistema.

 

 

 

 įrengtį

 

 

 

 

 

327303 | 41 | 15