A A A

Valdymas internetu

Realizojami projektai:

  • Prietaisų valdymą
  • Prietaisų būklės stebėjimą
  • Iš anksto numatytų scenarijų vykdymą priklausomai nuo išorinių veiksnių
  • Keletos prietaisų apjungimą į vieningą sistemą
  • Prietaisų integraciją į kitas sistemas
 

 

318628 | 6 | 4